Back to the article Rosenie okien 1 / 11

Úprava vrchnej časti parapetu a nadpražia strešného okna umožňuje prúdenie vzduchu okolo okna.

24 roto big image