Back to the article Rosenie okien 1 / 11

Vonkajšie rolety sú jednou z možností, ako čiastočne znížiť tepelné straty, a teda aj rosenie skiel.

22 maroncz big image