Back to the article Rosenie okien 1 / 11

Voda medzi sklami indikuje chybné vyhotovenie izolačného dvojskla.