Back to the article Rodinný dom svojpomocne (12.časť): Navrhujeme záhradu 1 / 12

Bc. Marek Pavlech pavlech.marek@gmail.com http://architecture.sk/portfolio-detail/5476/bc-marek-pavlech Marek Pavlech sa narodil v roku 1987 v Nových Zámkoch. Býva v Starej Turej. V súčasnom období dokončuje posledný ročník na FA STU v Bratislave. Popri tom sa venuje navrhovaniu nových budov, rekonštrukciám, návrhom a realizáciám interiérov. Okrajovo sa venuje aj záhradnej architektúre, ktorá sa stala skôr jeho záľubou. Počas štúdii vypracoval sám alebo s kolegyňou Bc. Luciou Adamovou viacero projektov hlavne v oblasti rekonštrukcií (rekonštrukcia a návrh zvonice kostolíka v Mučíne, rekonštrukcia rodinného domu v Hrachovišti, rekonštrukcia a návrh interiérov – administratívnych priestorov v Žiline...)