Back to the article Prírodné strešné izolácie 8 / 11

Do niektorých drevovláknitých dosiek vyrábaných mokrým procesom bez použitia lepidiel (Hofafest UD, λD= 0,046 W/(m . K)) sa za účelom zvýšenia odolnosti proti vode pridáva prírodná látka latex. Drevovláknite dosky sú pre horšiu rozmerovú stlačiteľnosť menej vhodné na zateplenie medzi krokvami. V takomto prípade sa do presne vymedzených konštrukcií, medzi krokvy alebo do dreveného rámu, musia narezať na presné rozmery. Menšie hrúbky (do 10 mm) drevovláknitých dosiek sa môžu rezať nožom. Na rezanie väčších hrúbok sa môžu použiť elektrické náradia bežne používané na rezanie materiálov z dreva (kotúčové, pásové píly, priamočiare píly), pričom treba zabezpečiť dostatočné odsávanie. (Smrečina Hofatex)