Back to the article Prehľad najpoužívanejších zatepľovacích materiálov 7 / 7

ZATEPLENIE Z MINERÁLNEJ VLNY DO PODKROVIA I Na PODLAHY Obytné podkrovie sa často zatepľuje vkladaním izolácie medzi krokvy. Na zateplenie strešnej konštrukcie sa používa mäkká minerálna vlna vo forme rohoží v baloch a mäkkých dosák. Pri neobytných podkroviach možno zatepliť už konštrukciu stropu. Takto môžete ušetriť, pretože zateplenie má menšiu plochu a kladenie býva menej náročné (možno použiť aj polystyrén). Ak chcete podkrovie využiť na skladové priestory, možno použiť tvrdé podlahové dosky z minerálnej vlny, lebo podlaha musí byť pochôdzna. Tepelný odpor: 2,75 m2 . K/W (pásy), resp. 2,40 m2 . K/W (dosky) Hustota: 60 – 155 kg/m3 (dosky) Vlastnosti: vďaka nehorľavosti, dobrým izolačným vlastnostiam a jednoduchej montáži ide o najčastejšie používaný materiál na izoláciu podkroví Cena: 5,35 €/m2 (pásy), resp. 6,20 €/m2 (dosky), 10,75 €/m2 (podlahové dosky) foto: Knauf insulation