Back to the article Prehľad najpoužívanejších zatepľovacích materiálov 5 / 7

ZATEPLENIE Z POLYSTYRÉNU ZÁKLADY, DOSKY, PODLAHY Základové konštrukcie zatepľujeme v hrúbke asi 70 mm. V týchto prípadoch sa používa XPS polystyrén (extrudovaný). Je špeciálne tvrdený, odolný proti vlhkosti a záťaži. Okrem základov slúži aj na zateplenie obrátených striech, pochôdznych striech, spodných stavieb, terás, priemyselných podláh a pod.). Zatepľuje sa ním aj suterén. V prípade použitia polystyrénu pod úrovňou terénu (alebo niekedy aj nad) možno XPS polystyrén použiť ako skryté debnenie. Tepelný odpor: 2,60 m2. K/W Hustota: 30 – 39 kg/m3 Vlastnosti: dosky majú relatívne dobrú pevnosť v tlaku a odolnosť proti mikroorganizmom (teda aj vzniku plesní) Cena zateplenia: 15 €/m2 za materiál, 12 €/m2 za prácu foto: Fermacell