Back to the article Prehľad najpoužívanejších zatepľovacích materiálov 3 / 7

SOKLE A SUTERÉNNE STENY Sokel je spodná časť obvodového muriva, ktorá je v kontakte s terénom a zväčša sa farebne a materiálovo odlišuje od ostatnej fasády. Izoluje sa buď expadnovaným polystyrénom (EPS), tzv. soklovými doskami, alebo aj drahším extrudovaným polystyrénom (XPS). Soklové dosky s nízkou nasiakavosťou majú vysokú mechanickú odolnosť proti prerazeniu. Okrem soklov ich možno použiť na zateplenie stien v styku s terénom, na terasy, balkóny alebo na zateplenie základovej konštrukcie, ale len do určitej hĺbky (okolo 3 m, určuje ju výrobca). Tepelný odpor: 2,85 m2 . K/W Hustota: 23 – 28 kg/m3. Vlastnosti: okrem iného dobré tepelnoizolačné vlastnosti, nízka nasiakavosť, mrazuvzdornosť, ekologická a zdravotná neškodnosť Cena: 15 €/m2 za materiál, 12 €/m2 za prácu foto: Saint Gobain Construction Product - Isover