Back to the article Prečo je dôležitá hydroizolácia balkónov a terás a aké materiály použiť 7 / 8
Zdroj: JUB

V mieste styku steny a podlahy je potrebné naniesť vrstvu hydroizolačnej cementovej malty Hydrosol Elastic v hrúbke 1 mm, do ktorej sa potom vtlačí elastická tesniaca páska Hydrosol tesniaca páska. Pásky a rohové prvky sa osadzujú so vzájomným presahom približne 10 cm. Tým vznikne tesný spoj, ktorý účinne bráni prenikaniu vody do podkladových vrstiev.