Back to the article Pracujeme s umelým kameňom 1 / 26

5. Ľahké priklepnutie gumovým kladivom pomôže umiestniť obklad do správnej polohy a zvýši jeho priľnavosť k podkladu.