Back to the article Pracujeme s umelým kameňom 1 / 26

Spojovací mostík Adhezol slúži na dobrú prídržnosť lepiacich tmelov a omietok k veľmi hladkým podkladom. Jeho spotreba je 0,2 až 0,3 kg/m2.