Back to the article Pracujeme s umelým kameňom 1 / 26

Umelé a prírodné kamene i tehlové pásiky sa veľmi často používajú na obklady fasád i interiérov rodinných domov.