Back to the article Pracujeme s umelým kameňom 1 / 26

5. Kameň pritlačíme k podkladu s naneseným lepidlom. Na kontrolu vodorovnosti používame dlhú latu s vodováhou.