Back to the article Pracujeme s umelým kameňom 1 / 26

6. Ihneď po uložení jedného radu obklady podoprieme malými klinmi, aby boli prilepené kolmo na stenu.