Back to the article Pracujeme s umelým kameňom 1 / 26

Stvrdnutý adhézny mostík na podklade z hladkých keramických obkladačiek umožňuje nanesenie a udržanie lepiacej malty.