Back to the article Požiarna bezpečnosť domu 10 / 10

Vlastnosti modernej stĺpikovej konštrukcie prevyšujú požiadavky požiarnej normy – konštrukcia dokáže odolávať požiaru až 60 minút. Neobsahuje totiž rozľahlé dutiny, v ktorých sa môže šíriť požiar. (Knauf Insulation)