Back to the article Požiarna bezpečnosť domu 4 / 10

Navijak určený na montáž na stenu so skrinkou (640 × 640 mm), hadicou s vnútorným priemerom 25 mm (prietok 1,1 l/s pri minimálnom tlaku 0,2 MPa, dĺžka 30 m), prítokovým ventilom 1”, spojovacou hadicou a uzatvárateľnou prúdnicou. Cena 286,80 €. (Hastex)