Späť na článok Obklady stien 9 / 9

Na vonkajšie obklady sú obľúbené, tzv. kabrince. Vzhľadom na hutnosť črepu a odolnosť glazúry sú určené práve na miesta vystavene silným poveternostným vplyvom.