Back to the article Obklady stien 1 / 9

Mozaikové obklady môžu byť vopred pripravené a uchytené na perforovanej papierovej podložke. archiv vydavateľstva JAGA