Back to the article Mušľová farba je hitom tejto sezóny 1 / 5

TerrIntak – kubický tvar dlažby kladie dôraz na symetriu povrchu. Na základe dostupného sortimentu farieb (vrátane mušľovej) je možné vytvárať rozmanité kombinácie a vzory podľa individuálneho vkusu. foto: Premac, spol. s r.o.