Back to the article Mušľová farba je hitom tejto sezóny 4 / 5

Granum – štýlová dlažba s historickou patinou, ktorá sa dosahuje špeciálnym spôsobom opracovania. Dajú sa ňou vytvoriť príjemné zóny „jemnej romantiky“, ako protipól k zhonu každodenného života.foto: Premac, spol. s r.o.