Back to the article Murovanie tehál na lepiacu maltu 1 / 5

Hrúbku vápenno-cementovej malty určujeme pomocou nivelačnej súpravy a merať začíname na najvyššie položenom nároží.