Back to the article Murovanie tehál na lepiacu maltu 1 / 5

Z brúsených tehál možno za jeden deň vymurovať až 90 % jedného podlažia. Murovanie jedného rodinného domu zaberie len 5 dní.