Back to the article Materiály a výrobky na hrubú stavbu 12 / 16

pórobetónové preklady ▶ použitie na preklady do nosných aj nenosných stien ▶ montáž je rovnaká ako pri keramických prekladoch, jednoduchá a rýchla, sú cenovo dostupné ▶ najväčšia výhoda je v ich hmotnosti, pretože sú zhotovené z ľahkých betónov s prímesami popolčeka alebo so vzduchovými medzerami. Cena od: 45 €/2 m/okno (Porfix)