Back to the article Kvetináče a výsadbové nádoby 5 / 14

Okrajové pestovateľské vane sú okrajom i pásom zelene balkóna. Výsadbu tvoria rododendrony, ihličnaté cyprušteky, levanduľa a listnaté aj iné dreviny.

07 lesinska big image