Back to the article Jesenná údržba pecí na tuhé palivo 1 / 13

Pri uvoľňovaní zátky navlhčíme hlinenú výplň. Po chvíli hlina zmäkne a zátku ľahko vyberieme. V prípade potreby udržujeme hlinu potrebný čas vlhkú pomocou handričky. Ak by sme zátku páčili, môže sa zlomiť.