Back to the article Jesenná údržba pecí na tuhé palivo 9 / 13

Laicky skúšame komín priložením sviečky. Ak sa plameň ohne, alebo dokonca sfúkne, komín má dobrý ťah. Odborní pracovníci majú špeciálny prístroj, ktorý presne stanoví hodnoty ťahovej sily v pascaloch (Pa). Meranie ťahu je potrebné zvlášť pred zakúpením transportného spotrebiča. Návody týchto spotrebičov by mali uvádzať potrebný podtlak komína – sanie. Už neraz sa stalo, že spotrebič s niektorým komínom nefungoval.