Back to the article Hlinený dom s novátorským prístupom 1 / 14

Pri terase bolo treba riešiť niekoľko tepelných mostov. Aby sa nemusela zatepliť celá plocha terasy a zbytočne zvýšiť náklady novou dlažbou, architekt vymyslel pri stene na terase primurovanú lavicu na sedenie z izolačného materiálu. Zábradlie terasy bolo treba tiež prerušiť v mieste napojenia na obvodovú stenu, aby sa prerušil tepelný most. Betónové zastrešenie je zospodu celoplošne odizolované, aby sa znížil tepelný most v mieste prechodu konzoly cez obvodovú stenu. Najprv sa budova zateplila, až potom sa vybrali staré okná a zväčšili sa otvory, kde boli plánované. foto: Juraj Bondora