Back to the article Betónové tvárnice a prefabrikáty 1 / 15

Oceľobetónové filigránové panely sa úspešne používajú pri budovaní stropov. Pri betonáži už nie je potrebné spodné debnenie. Leier