Back to the article Aký materiál použiť na murovanie priečok 1 / 4
Zdroj: Wienerberger

stavba domu

Pri zhotovení priečok je potrebné dodržiavať vzájomné previazanie tvaroviek. Tehly musia byť v murive previazané na dĺžku 40 mm alebo 0,4-násobku výšky murovacieho prvku podľa toho, čo je väčšie. Pri brúsenej tvarovke Porotherm Profi s výškou 249 mm je to 0,4 × 249 mm = 100 mm.