5 / 6

Pri napojení omietaných povrchoch treba styky presieťkovať a prepojiť tak, aby po vyschnutí nevznikli trhlinky.

Zdroj: Zuzana Kierulfová, ArTUR
Späť na článok

Aké mýty kolujú okolo vzduchotesnosti stavby a prečo je dôležité, aby boli domy vzduchotesné?

5 / 6