Back to the article 8 vecí, ktoré musí mať bezpečný kozub 1 / 8

Spôsob uskladnenia paliva uloženého v skrinke za obkladom v tesnej blízkosti ohniska by mal výrobca otestovať. Riziko sa zvyšuje uzavretou, nevetranou komorou. foto: Ing. Vladimír Institoris