Back to the article 8 vecí, ktoré musí mať bezpečný kozub 7 / 8

Dodržme kolmosť pripojenia a stúpanie dymovodu v uhle asi 10°. Stopy kondenzátu na stene indikujú zlé palivo, obsluhu, nevhodné pripojenie (aj dažďová voda môže stekať do rúr). Zbytočne dlhé rúry môžu zapríčiniť poruchy pece. foto: Ing. Vladimír Institoris