Back to the article Zásady ekologickej domácnosti 1 / 6

SPÍNACIE HODINY GAO Pomocou spínacích hodín sa môže spotrebič automaticky spúšťať v nižšej sadzbe odberu elektriny. Maximálny spínací výkon 3 680 W, maximálny spínací prúd 16 A, najkratší spínací čas 1 minúta, maximálny čas odpočítania 23 hodín/59 minút. CENA 26,95 €, CONRAD