Back to the article Zabezpečenie bytu a domu 10 / 12

Vhodným doplnkom starších dvier je aj panoramatický priezor, poistky dverových závesov proti vysadeniu a poistná retiazka.