Back to the article Zabezpečenie bytu a domu 1 / 12

Obyčajná prídavná zámka môže byť vybavená rampou alebo retiazkou. Je vhodným doplnkom starších dvier.