Back to the article Zabezpečenie bytu a domu 1 / 12

Dvere na zámkovej strane majú až 15 výsuvných bezpečnostných bodov, čo postačuje na ich zaradenie do bezpečnostnej triedy 4. Vonkajšie dvere musia mať zodpovedajúcu úpravu odolnú proti účinkom počasia.