Späť na článok Vyberáte bezpečnostné dvere? 4 / 7

Chránený profil kľúča a bezpečnostné vložky. Namontovaním vložky vo vyššej bezpečnostnej triede, ako je trieda dverí, sa významne zvýši ich odolnosť proti vlámaniu. Duplikát kľúča možno vyrobiť na základe ochrannej bezpečnostnej karty. Foto: Sherlock