Back to the article Viete všetko o podlahovom vykurovaní? 1 / 15

Vykurovacia rohož je vhodná na temperovanie tenkých renovovaných podláh. K jej výhodám patrí možnosť aplikácie na pôvodné podlahy, čím odpadá stavebný neporiadok súvisiaci s?odstraňovaním starej krytiny. (foto: Devi)