Back to the article Veľkorysá premena kúpeľne 3 / 8

Toaleta zostala z praktických dôvodov na svojom mieste. Na izoláciu z minulosti môže už len spomínať, teraz je súčasťou veľkej kúpeľne, od umývacej časti ju oddeľuje len krátka stienka.

02 kupelna big image