Back to the article Údržba a nastavenie plastového okna 5 / 12

5. ZMÄKČOVANIESilikónovým olejom alebo glycerínom ošetríme gumové tesnenia. To obnoví ich pružnosť, zastaví povrchovú koróziu a zabráni primŕzaniu. foto: Milan Gigel