Back to the article Suchá podlaha 1 / 7

Na podsyp položíme prvú vrstvu dosiek a nanesieme na ňu lepidlo v pruhoch vzdialených od seba asi 10 cm.