Back to the article Steny v kúpeľni 1 / 7

Veľkoformátové dosky z aglomerovaného dreva v kombinácii s neomietnutou no namaľovanou stenou (Kludi)