Back to the article Starožitný nábytok 4 / 5

Vylúhovaný nábytok ostane po vystriekaní vodou v čistom dreve a pripomína novo vyrobený kus. Po vyschnutí môžeme urobiť potrebné stolárske práce a aplikovať povrchové úpravy.

01 krajnak luhovanie big image