Back to the article Príležitostné stolovanie v kuchyni 6 / 7

Oblé línie uľahčujú ergonomické využitie pracovných plôch i priestoru. Sklený polkruhový pult pre rýchle občerstvenie funkčne i esteticky dopĺňa toto zaujímavé riešenie kuchynského polostrova.