Back to the article Poriadok v kuchyni 1 / 10

Aj chirurgovia by mohli závidieť. Systém, ku ktorému už netreba ani inštrumentárku... (rwk)