Back to the article Poriadok v kuchyni 1 / 10

Pieskované sklo, podsvietenie a výklopné dvierka horného radu skriniek (bauformat, MBFM)