Back to the article Poriadok v kuchyni 1 / 10

Priestranná kuchyňa, ktorá do svojich kompaktných útrob pojala elektrospotrebiče a svojím premysleným úložným priestorom doslova poupratovala, čo sa dalo, láka rodinu k stolovaniu. (Haecker, Champagner)