Back to the article Obklady a podhľady stropov zo sadrokartónu 1 / 7

Pohľad na nosnú dvojúrovňovú konštrukciu podhľadu zhora ukazuje hlavné profily prichytené priamymi alebo noniovými záversmi (vzadu). Nosné profily sa s hlavnými profilmi spájajú pomocou krížových spojok. Pri montáži je dôležité dodržať predpísané vzdialenosti podľa projektu.