Späť na článok Nosné steny 5 / 12

Nanášanie malty pomocou posuvnej vaničky s dávkovačom malty zdroj: Wienrberger